F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Transitie naar prestatie contracten

 

Transitie naar prestatie contracten

 

Inspanningsgerichte contracten beschrijven aan de hand van een gedetailleerd programma van eisen en wensen, precies wat, hoe, hoeveel en wanneer er geleverd moet worden. Het grote voordeel van inspanningsgerichte contracten is dat je precies weet wat je van tevoren krijgt. Je houdt de regie zelf in de hand. Inspanningsgerichte contracten zijn gebaseerd op de aanname dat de expertise bij de opdrachtgever in huis optimaal is. Het voornaamste nadeel van inspanningsgerichte contracten is dat je daarbij geen gebruik maakt van de kennis en ervaring die een marktpartij heeft en ook geen of weinig ruimte laat voor inbreng van alternatieve ideeën.

Prestatiecontracten definiëren niet de inspanning, maar het eindresultaat (de prestatie). Ze maken de prestaties van de uitvoerende partij meetbaar en objectief evalueerbaar. Als opdrachtgever betaal je voor wat je daadwerkelijk hebben wilt. Daarbij worden risico’s in de meeste gevallen ook niet automatisch naar de leverancier geschoven, maar neer gelegd bij die partij die ze het best kan beïnvloeden.

Het werken met prestatiecontracten is één van de basis ideeën achter het snel populair geworden Best Value Procurement. Overigens is er nog steeds veel begripsverwarring wat precies een prestatie contract is. In de bouw of energiecontracten wordt hier een andere uitleg aangegeven dan bijvoorbeeld bij de schoonmaak. Wat ongewijzigd is, is dat het werken met prestatiecontracten een significant andere samenwerking vraagt dan het werken met inspanningsgerichte contracten. Het vraagt een andere expertise en andere competenties van opdrachtgevers, maar ook ander gedrag van leveranciers. Aan beide zijden wordt daar stevig mee geworsteld en van oudsher is er veel wantrouwen aanwezig.

Uiteindelijk is deze transitie een paradigmaverschuiving die dan ook niet zelden een periode van meerdere jaren in beslag zal nemen en die een weg kent die niet zonder hobbels zal zijn. Prestatiecontracten zijn niet per definitie het beste antwoord op alle inkoopvraagstukken. Toch zijn wij in een groot aantal gevallen overtuigd van deze werkwijze en aanpak. Bij een zeer groot aantal van onze klanten vervullen wij een leidende, aanjagende rol in de transitie naar prestatie contracten.


10 tips voor duurzame prestatiecontracten

 


Contractvormen binnen facilitair management