F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Transitie naar facilitaire regie-organisaties

 

Transitie naar facilitaire regie-organisaties

 

Volgens de nieuwste Europese norm EN 15221 bestaat Facilitair Management uit 62 subdomeinen, variërend van de repro, receptie, groenvoorziening tot bouwkundig onderhoud, vastgoed optimalisatie en de handyman. Naast deze inhoudelijke breedte raakt Facilitair Management ook iedere werknemer; van de laagstbetaalde medewerker tot de hoogste bestuurder. En dat raakt precies de kern waarom Facilitair Management zo razend interessant is.

Daarbij komt dat Facilitair Management voor de meeste organisaties niet tot de corebusiness behoort en ook vaak onderwerp is van een discussie rondom uitbesteden. Dat betekent niet dat facilitair management niet belangrijk gevonden wordt door organisaties, maar dat desondanks besloten wordt dit niet in eigen beheer te willen uitvoeren. Als gevolg van dit inzicht is de markt van Facilitair Management de afgelopen 15 jaar sterk geprofessionaliseerd. Er zijn veel spelers bijgekomen en ook een aantal spelers weer verdwenen. En al die spelers hebben hun eigen karakteristieken en bijzonderheden.

Wij zijn specialist in de breedte van het vakgebied en de transities die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Wat is nu eigenlijk die facilitaire functie, hoe kun je die inrichten binnen organisaties en hoe ziet de markt eruit? Welke mogelijkheden zijn er om in- of uit te besteden en waar moet dan op gelet worden? Welke trends en ontwikkelingen spelen zich af en hoe kan hierop gereageerd worden? Wat voor type contracten worden afgesloten en hoe kun je sturen en grip houden? Wat hebben we geleerd van afgelopen jaren en wat kan beter?

Bij de transitie naar een facilitaire regie-organisatie zullen dit soort vragen in acht genomen moeten worden. Een transitie naar een facilitaire regie-organisatie (of demand organisatie) is een intensief pad dat vaak vele jaren in beslag neemt en waar in iedere fase andere vraagstukken belangrijk zullen worden. Wij hebben ervaring opgebouwd op dit terrein bij o.a. de Dimence Group, Essent, OCI-Nitrogen en Eurocontrol. Wij helpen ook uw organisatie graag verder in deze razend interessante transitievraagstukken. Niet alleen met een advies vanaf de zijlijn, maar evengoed in het hart van de verandering.


FMM.nl – Regievoering lagere knip maar wel doordachter

 

Transitie naar een facilitaire regie organisatie

 

F-Fort.nl – Outsourcing en kerstmis

 

FMI okt 2012 – Samenwerking sleutel tot succes