F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Training en/of coaching bidteams: optimalisatie winstkans BVP en facilitaire tenders

 

Training en/of coaching bidteams: optimalisatie winstkans BVP en facilitaire tenders

 

U wilt graag uw winstkans vergroten bij het inschrijven op BVP-aanbestedingen en/of bij tenders in het facilitaire vakgebied. Hierbij loopt u tegen een aantal terugkerende problemen aan die dieper liggen dan op het niveau van de enkele aanbesteding. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met de wijze waarop sales- en/of het tender team gepositioneerd zijn binnen uw organisatie, aan kennis, vaardigheden en competenties van de medewerkers, de wijze waarop u uw proces heeft ingericht, de beschikbare informatie die u aan uw organisatie kunt ontsluiten, of de wijze waarop de samenwerking met operatie en de directie tot stand komt. Om maar een aantal factoren te noemen…
 
 
 
Wij helpen u graag om uw eigen sales en/of tenderteam te professionaliseren. De wijze waarop en de intensiteit waarmee we dat doen is echt maatwerk. Hiervoor zal in gezamenlijkheid een concreet projectplan afgestemd worden.

Wie gingen u voor?
O.a. Hago, Compass


Cinfield.nl – Hoe win je een best value procurement aanbesteding?