F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Teamwork en Leiderschap: het bouwen aan vertrouwen

 

Teamwork en Leiderschap: het bouwen aan vertrouwen

 

Wij bieden u een verrassend en bijzonder effectief programma op maat, gericht op het verbeteren van samenwerking en het vergroten van persoonlijk leiderschap. We zetten dit graag in als onderdeel van bredere transitie-trajecten, maar de trainingen zijn evengoed inzetbaar als zelfstandig product. De reden dat we deze trainingen graag verzorgen is het feit dat leiderschap de belangrijkste succesfactor is om een duurzame verandering en resultaten te realiseren. En dat is precies waar wij voor staan! De beste bedrijfsresultaten worden behaald als teams effectief samenwerken. In de dagelijkse werkomstandigheden ontstaat dit, tot op zekere hoogte, spontaan naarmate mensen langer met elkaar werken en elkaar beter leren kennen. Dit is een langdurig proces dat vaak de echte diepgang mist. Wij zien een unieke aanvulling op dit proces door het aanbieden van actieve leiderschapstrainingen op maat. Wat ons uniek maakt is niet alleen de koppeling die we maken tussen activiteiten in de buitenlucht en de dagelijkse gang van zaken op het werk, maar ook de onderbouwing met best practices en wetenschap.Wat is het en wat heb ik eraan?
Op een training zullen we mensen uit de vertrouwde kantooromgeving halen en buiten aan de slag laten gaan onder begeleiding van gecertificeerde sportinstructeurs met oefeningen op het gebied van leiderschap en samenwerking. Iedereen kan meedoen, ongeacht fysieke beperkingen. Dit combineren we met uitgebreide evaluaties door dezelfde begeleiders die dagdagelijks in de transitie praktijk werkzaam zijn. Hierbij bespreken we op coachende wijze gedrag van de individu en/of van het team met als doel hier samen van te leren en te groeien.

Afhankelijk van de leerdoelen, behoeften en beschikbare tijd, zullen LTV-opdrachten (Leiderschap, Training en Vorming) op maat worden ingezet. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de fysieke belastbaarheid van de groep. Een
actieve teambuilding/leiderschapstraining heeft direct een positieve invloed op het teamvormingsproces, waarbij versnelling en verdieping van de teamvorming zal plaatsvinden. Eenmaal terug in de kantooromgeving zullen een effectievere samenwerking en betere resultaten de gevolgen zijn. Daar waar er behoefte is kan de coaching voortgezet worden. Als de focus van de training ligt op afscheid nemen, dan zorgen we ervoor dat de teamleden terugkijken op de samenwerking, de persoonlijke lessons learned meenemen, maar ook vieren dat het project is afgerond of dat doelen zijn gehaald.

Hoe ziet het programma eruit?

Iedere training bestaat uit drie elementen:
1) Voorbereidend gesprek met het team
2) De training (1 of 2 dagen)
3) De borging, een aantal weken na de training

Welke trainingen zijn er?
Op basis van onze praktijkervaring, hebben we vier trainingen ontwikkeld die ondersteunend zijn bij verandertrajecten.
1. Individueel leiderschap is de basis van succes.
Deze training kan zowel incompany georganiseerd worden als in groepen met managers uit verschillende organisaties. De focus van deze training is de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.
2. Teamwork en leiderschap; het bouwen aan vertrouwen
Deze training kan zowel incompany georganiseerd worden, voor projectteams of in een gecombineerde inzet tussen opdrachtgever en leverancier (bijvoorbeeld bij aanvang van een nieuw contract, waarin veel samengewerkt moet worden).
3. Escalaties ombuigen of doorbreken
Deze training richt zich op het doorbreken van escalaties op problemen binnen teams of tussen organisaties (opdrachtgever-leverancier verhoudingen). Deze training wordt ingezet als samenwerkingen niet lopen of ontwikkelen zoals gewenst zou zijn, maar de wil nog aanwezig is om er het beste van te maken. Het is verfrissend wat het effect van deze interventie kan zijn!
4. Een leider verzorgt altijd een goed afscheid
Deze training wordt ingezet als een project beeindigd wordt, een samenheffingsverband opgeheven wordt door een reorganisatie of een langdurige samenwerking ophoudt te bestaan. Vaak wordt op deze momenten geen energie meer gestoken in teambuilding, en hooguit een afsluitend etentje verzorgd. Het mooie om te kiezen voor deze training, na een -vaak intensieve- periode van samenwerking, is dat mensen veel meer bereid zijn tot het geven van feedback aan elkaar. Met deze training geeft u de deelnemers dan ook een cadeautje, waarna ieder zijn of haar weegs kan gaan, met een waardevolle extra ervaring in de rugzak.

Wie gingen u voor?
O.a. Dimence, Strukton Worksphere, High Tech Campus en KienFM


F-Fort.nl – Leiderschap: Kritiek, stilte of halleluja?