F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Teamcoaching

 

Teamcoaching

 

Een krachtige verandering begint bij het versterken van zelfvertrouwen en het zorgdragen dat medewerkers in een positie werkzaam zijn, waar zij in hun kracht staan. F-Fort biedt hiervoor op team niveau coaching aan om verbeterpotentieel van u en uw medewerkers te ontdekken, ontwikkelen en vervolgens om te zetten in duurzaam resultaat. Het is daarbij ons uitgangspunt dat verandering altijd op ik-niveau begint, waarbij een steuntje in de rug, zeker als extra interventie tijdens transitietrajecten, onontbeerlijk is. Op het moment dat we tegen dieperliggende problemen op ik-niveau aanlopen, verwijzen we daar naar een specialist. Onze kracht en toegevoegde waarde zit vooral in de samenwerking op teamniveau en teampresteren.
Wie gingen u voor?

Feitelijk alle klanten (gevraagd of ongevraagd) waar we grote transities hebben mogen begeleiden. Daarnaast zijn we al meer dan een jaar actief bij Interaktcontour, specifiek voor teamcoaching van zelfsturende teams in de zorg.