F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Tooling/Technieken

Best Value People

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Best Value People   Het is algemeen bekend: de grootste uitdaging voor werkgevers in de komende jaren is het vinden, boeien en binden van gekwalificeerd personeel. Dit betekent dat werkgevers om bestaansrecht te hebben, meer dan ooit een aantrekkelijk werkgever moeten zijn. En zich daarmee moeten onderscheiden van de markt. Waar het vroeger de […]

Read More

Marktverkenningen & Marktconsultaties

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Marktverkenningen & Marktconsultaties   Marktverkenningen en marktconsultaties zijn bijzonder zinvolle instrumenten om in te zetten in de voorbereiding van een aanbesteding of tender. Vaak zijn opdrachtgevers onterecht terughoudend om deze instrumenten in te zetten. Wellicht vanuit onbekendheid, vanuit de angst om fouten te maken of door gebrek aan tijd? Dit terwijl deze fase bij […]

Read More

Bestuurlijk aanbesteden

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Bestuurlijk aanbesteden   Bestuurlijk aanbesteden is een term die sinds 2009 in Nederland rondwaart. We spreken dan over aanbestedingen in het Sociaal Domein: inkoop van WMO, Jeugdzorg en Beschermd Wonen. Bestuurlijk aanbesteden is een antwoord op frustraties en onvrede over de klassieke wijze van aanbesteden die binnen het sociaal domein als ontoereikend ervaren werd […]

Read More

Workshop Risicomanagement Basis voor FM en inkoop

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Workshop Risicomanagement Basis voor FM en inkoop   Wat heb ik eraan? Risicomanagement is nog te vaak een ver-van-mijn-bed show voor veel inkopers en FM-ers. De associatie ontstaat met eindeloze spreadsheets vol met theoretische risico’s die hun waarde in de praktijk maar marginaal bewijzen. Wij hebben daar een significant andere kijk op. In deze […]

Read More

Workshop ‘Ken je stakeholder’

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Workshop ‘Ken je stakeholder’   Wat heb ik eraan? Mensen vragen ons vaak naar ons geheim: wat maakt dat jullie zoveel goede resultaten boeken in zo’n korte tijd? Welnu: een belangrijke succesfactor in al onze projecten is het vermogen om stakeholders effectief te beinvloeden. Wij kennen geen geheimen en delen graag onze aanpak met […]

Read More