F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Samenwerking

Best Value People

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Best Value People   Het is algemeen bekend: de grootste uitdaging voor werkgevers in de komende jaren is het vinden, boeien en binden van gekwalificeerd personeel. Dit betekent dat werkgevers om bestaansrecht te hebben, meer dan ooit een aantrekkelijk werkgever moeten zijn. En zich daarmee moeten onderscheiden van de markt. Waar het vroeger de […]

Read More

Bestuurlijk aanbesteden

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Bestuurlijk aanbesteden   Bestuurlijk aanbesteden is een term die sinds 2009 in Nederland rondwaart. We spreken dan over aanbestedingen in het Sociaal Domein: inkoop van WMO, Jeugdzorg en Beschermd Wonen. Bestuurlijk aanbesteden is een antwoord op frustraties en onvrede over de klassieke wijze van aanbesteden die binnen het sociaal domein als ontoereikend ervaren werd […]

Read More

Workshop ‘Ken je stakeholder’

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Workshop ‘Ken je stakeholder’   Wat heb ik eraan? Mensen vragen ons vaak naar ons geheim: wat maakt dat jullie zoveel goede resultaten boeken in zo’n korte tijd? Welnu: een belangrijke succesfactor in al onze projecten is het vermogen om stakeholders effectief te beinvloeden. Wij kennen geen geheimen en delen graag onze aanpak met […]

Read More

Een leider verzorgt altijd een goed afscheid

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Een leider verzorgt altijd een goed afscheid   Wij bieden u een verrassend en bijzonder effectief programma op maat, gericht op het verbeteren van samenwerking en het vergroten van persoonlijk leiderschap. We zetten dit graag in als onderdeel van bredere transitie-trajecten, maar de trainingen zijn evengoed inzetbaar als zelfstandig product. De reden dat we […]

Read More

Escalaties ombuigen of doorbreken

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Escalaties ombuigen of doorbreken   Wij bieden u een verrassend en bijzonder effectief programma op maat, gericht op het verbeteren van samenwerking en het vergroten van persoonlijk leiderschap. We zetten dit graag in als onderdeel van bredere transitie-trajecten, maar de trainingen zijn evengoed inzetbaar als zelfstandig product. De reden dat we deze trainingen graag […]

Read More