F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Diensten voor opdrachtgevers

Marktverkenningen & Marktconsultaties

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Marktverkenningen & Marktconsultaties   Marktverkenningen en marktconsultaties zijn bijzonder zinvolle instrumenten om in te zetten in de voorbereiding van een aanbesteding of tender. Vaak zijn opdrachtgevers onterecht terughoudend om deze instrumenten in te zetten. Wellicht vanuit onbekendheid, vanuit de angst om fouten te maken of door gebrek aan tijd? Dit terwijl deze fase bij […]

Read More

Bestuurlijk aanbesteden

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Bestuurlijk aanbesteden   Bestuurlijk aanbesteden is een term die sinds 2009 in Nederland rondwaart. We spreken dan over aanbestedingen in het Sociaal Domein: inkoop van WMO, Jeugdzorg en Beschermd Wonen. Bestuurlijk aanbesteden is een antwoord op frustraties en onvrede over de klassieke wijze van aanbesteden die binnen het sociaal domein als ontoereikend ervaren werd […]

Read More

Een leider verzorgt altijd een goed afscheid

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Een leider verzorgt altijd een goed afscheid   Wij bieden u een verrassend en bijzonder effectief programma op maat, gericht op het verbeteren van samenwerking en het vergroten van persoonlijk leiderschap. We zetten dit graag in als onderdeel van bredere transitie-trajecten, maar de trainingen zijn evengoed inzetbaar als zelfstandig product. De reden dat we […]

Read More

Escalaties ombuigen of doorbreken

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Escalaties ombuigen of doorbreken   Wij bieden u een verrassend en bijzonder effectief programma op maat, gericht op het verbeteren van samenwerking en het vergroten van persoonlijk leiderschap. We zetten dit graag in als onderdeel van bredere transitie-trajecten, maar de trainingen zijn evengoed inzetbaar als zelfstandig product. De reden dat we deze trainingen graag […]

Read More

Teamwork en Leiderschap: het bouwen aan vertrouwen

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Teamwork en Leiderschap: het bouwen aan vertrouwen   Wij bieden u een verrassend en bijzonder effectief programma op maat, gericht op het verbeteren van samenwerking en het vergroten van persoonlijk leiderschap. We zetten dit graag in als onderdeel van bredere transitie-trajecten, maar de trainingen zijn evengoed inzetbaar als zelfstandig product. De reden dat we […]

Read More