F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Advisering/begeleiding

Optimalisatie prijsstrategie Best Value Sales

Posted on 19 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Optimalisatie prijsstrategie Best Value Sales & facilitaire tenders   Wij gaan er vanuit dat u zelf het beste inzicht heeft in uw commercieel aanbod. Wat een belangrijke toegevoegde waarde kan zijn, is samen te doorgronden waar de ruimte zit in uw aanbod en op welke wijze we dat optimaal kunnen benutten in de kwalitatieve […]

Read More

Marktverkenningen & Marktconsultaties

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Marktverkenningen & Marktconsultaties   Marktverkenningen en marktconsultaties zijn bijzonder zinvolle instrumenten om in te zetten in de voorbereiding van een aanbesteding of tender. Vaak zijn opdrachtgevers onterecht terughoudend om deze instrumenten in te zetten. Wellicht vanuit onbekendheid, vanuit de angst om fouten te maken of door gebrek aan tijd? Dit terwijl deze fase bij […]

Read More

Bestuurlijk aanbesteden

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Bestuurlijk aanbesteden   Bestuurlijk aanbesteden is een term die sinds 2009 in Nederland rondwaart. We spreken dan over aanbestedingen in het Sociaal Domein: inkoop van WMO, Jeugdzorg en Beschermd Wonen. Bestuurlijk aanbesteden is een antwoord op frustraties en onvrede over de klassieke wijze van aanbesteden die binnen het sociaal domein als ontoereikend ervaren werd […]

Read More

Een leider verzorgt altijd een goed afscheid

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Een leider verzorgt altijd een goed afscheid   Wij bieden u een verrassend en bijzonder effectief programma op maat, gericht op het verbeteren van samenwerking en het vergroten van persoonlijk leiderschap. We zetten dit graag in als onderdeel van bredere transitie-trajecten, maar de trainingen zijn evengoed inzetbaar als zelfstandig product. De reden dat we […]

Read More

Escalaties ombuigen of doorbreken

Posted on 15 mrt 2017 in Koffer | 0 comments

  Escalaties ombuigen of doorbreken   Wij bieden u een verrassend en bijzonder effectief programma op maat, gericht op het verbeteren van samenwerking en het vergroten van persoonlijk leiderschap. We zetten dit graag in als onderdeel van bredere transitie-trajecten, maar de trainingen zijn evengoed inzetbaar als zelfstandig product. De reden dat we deze trainingen graag […]

Read More