F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Strategie / brainstormsessies

 

Strategie/brainstormsessies

 

Wij organiseren meestal een tweetal sessies bij u op locatie, waarbij we gezamenlijk de aanpak en strategie zullen bepalen waarmee we de winstkans zoveel mogelijk vergroten. Wij gaan uit van uw kennis van uw eigen organisatie en zullen gericht vragen stellen om uw organisatie optimaal voor het voetlicht te krijgen. Een doordachte klant- en projectspecifieke vertaling van de opdracht naar het kwalitatieve deel van de inschrijving is de belangrijkste succesfactor om hoog te scoren. Waar een uitgewerkt risico bij de ene klant een 10 op kan leveren, kan datzelfde risico tot een 2 leiden bij een andere uitvraag. Juist hierom is het van groot belang om bij de start van een inschrijving ruimte te geven aan het creatieve proces en te brainstormen. Onze begeleiders beschikken over verschillende technieken om dit uitstekend te begeleiden.
 
 
Wie gingen u voor?
O.a. Heijmans, SWS, Yask, Compass, Skidata


F-Fort – Testimonial: Compass