F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Strategie/brainstormsessies

 

Strategie/brainstormsessies

 

Hoe koop ik iets in wat nooit ingekocht is? Hoe vertaal ik de strategische doelen van mijn organisatie naar een concreet project? Hoe voorkom ik dat we dezelfde fouten maken als in het verleden? Wat is de beste organisatie-inrichting voor het facilitair bedrijf? Op welke wijze wil ik mijn inkoopfunctie inrichten?

Dit soort vraagstukken vinden wij een heerlijke uitdaging en tacklen we samen met u in strategie- en brainstorm sessies. De nadruk ligt hierbij om op basis van uw eigen vraagstelling / uitgangspunten te komen tot creatieve en passende oplossingen die werken. Onze begeleiders beschikken over verschillende technieken om zowel het creatieve proces uitstekend te begeleiden als bestaande dogma’s te doorbreken.

Wij leveren niet alleen procesbegeleiding, maar brengen ook expertise en ervaring in op gebied van inkoop en facilitair management. Zo schrikken we niet terug voor een inkoopvraagstuk dat binnen de kaders van de Europese aanbestedingswetgeving mogelijk moet zijn! Ons onderzoek op gebied van innovatie door risicomanagement binnen de context van Europese aanbestedingen is hierbij behulpzaam.

Wie gingen u voor?
O.a. Cooperatie ParkeerService, Maas International, gemeente Helmond, Eurocontrol, OCI-Nitrogen