F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Sociaal domein

Whitepaper Inkoop op reis in het sociaal domein
Deze whitepaper bevat verfrissende inzichten èn een toolbox met inkoopmethoden en –instrumenten die meerwaarde genereren in het gemeentelijke sociaal domein.
Wij baseren dit op een uitgebreid onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd door F-Fort® voor de achttien gemeenten van Zuid-Limburg in combinatie met jarenlange inkoopervaring.

Het onderzoek in Zuid-Limburg staat niet op zichzelf. Het is een uiting van een bredere ontwikkeling die in heel Nederland plaatsvindt. Inkoop in het sociaal domein is een hot topic. Alle gemeenten staan voor de uitdaging WMO, Jeugdzorg, Beschermd Wonen en Participatiewet vorm te geven met een breed palet aan zorgaanbieders; toegesneden op de situatie in de eigen gemeente, binnen budget en ook nog eens in samenwerking met andere gemeenten.

De whitepaper is primair geschreven voor gemeenten en meer specifiek voor functionarissen als directeuren sociaal domein, afdelingshoofden bedrijfsvoering, inkoopafdelingen en beleidsmedewerkers van gemeenten. Dit laat onverlet dat de whitepaper voor een veel breder publiek toegankelijk is, zoals voor zorgaanbieders of inkopers in andere domeinen. Onze intentie is om u te prikkelen en u te vragen kritisch na te denken over de wijze waarop u op dit moment omgaat met uw eigen zorginkoop en hoe u daar ontwikkelstappen in kunt maken.

De auteurs zijn alle drie verbonden aan F-Fort®. Jordie van Berkel-Schoonen is de oprichter/eigenaar van F-Fort® en tevens mede-auteur van ‘Inkoop in Strategisch
Perspectief’. Wido Bijlmakers, voorheen werkzaam als beleidsmedewerker sociaal domeinen nu als senior inkoper sociaal domein bij gemeente Helmond.
Cees Bongenaar heeft een lange carrière in de zorg en vluchtelingenwerk. Bovendien heeft hij een talent èn ervaring opgebouwd in data-analyse. Cees en Wido zijn beiden aan F-Fort® verbonden als business partner.

Wilt u de whitepaper digitaal (pdf) ontvangen? Stuur dan een mail naar info@f-fort.nl en u ontvangt de whitepaper kosteloos per e-mail.
Wilt u een hardcopy van de whitepaper ontvangen? Stuur dan een mail voorzien van uw adresgegevens naar info@f-fort.nl. U ontvangt de whitepaper per post. De kosten bedragen € 7,50 (inclusief BTW) voor een los exemplaar. Voor verzending van de hardcopy brengen wij € 5,- verzendkosten in rekening.

 

Quickscan
Wilt u binnen twee dagen een gericht advies hebben hoe u uw inkoopfunctie binnen het sociaal domein kunt verbeteren? Bent u benieuwd naar de wijze waarop u de gepresenteerde inkoopmethoden en -instrumenten kunt toepassen in uw verbeteracties?

Om hier antwoord op te geven heeft F-Fort® een ‘quickscan inkoop sociaal domein’ samengesteld.

Kosten: € 2.500,-

Interesse of meer informatie? meld u aan via info@f-fort.nl of 06-29415069