F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Business Partners – Samen Werken

Samen Werken zijn ZZP-ers die aan ons verbonden zijn en die onderdeel zijn van onze flexibele schil. We investeren hierbij actief in elkaar en in het ontwikkelen en delen van kennis. In verband met de wet DBA werken we met de ZZP-ers op basis van de modelovereenkomsten van de belastingdienst, waarbij wij als F-Fort risicodragend zijn en niet onze klanten. Die zitten daar immers niet op te wachten.

 

John van Brecht

“Van oorsprong technisch georiënteerde organisatieverbeteraar, met een brede ervaring in zowel het publieke als het private domein. Inzetbaar als projectleider, procesbegeleider, (inkoop)adviseur of contract- en relatiemanager.”

John

“Businesspartnerschap is halen en brengen”


Cees Bongenaar

“Breed georienteerde leiding gevende met sterk analytische skills.”
Cees

“Kennis, ervaring, competenties en resultaat. Aanpakkers combineren het. “


Bart van Dillewijn

“Opzetten en inrichten van contract- en leveranciersmanagement. Ervaring aan twee kanten van de tafel, zowel vanuit inkoop als vanuit sales. Ook inzetbaar als projectleider of transitiemanager.”

Bart

“De kracht van de business partner constructie bij F-Fort zit ‘m voor mij in… samen ieders eigen behoefte verkennen, ontwikkelen en invullen… en daar op korte en lange termijn allen van profiteren!”


Arent-Jan Jongman

“Onze creatieve geest en ontwerper van onze F-Fort poppetjes. Tevens schakel technicus en video-editor.”


Arent-Jan

“Inspirerend, motiverend en Intrigerend.”

Hans Verweij

Senior inkoopprofessional vooral in technische en facilitaire omgevingen.”

Hans

“Om elkaar wederzijds te inspireren en te helpen.”


Paulien van Mierlo

“All-round inkoop professional (publiek en privaat) met facilitaire achtergrond en tevens NLP-coach.”

Paulien

“Samen werken, samen doorontwikkelen en wat de toekomst brengt”


Bas Neuteboom

“Project- en facilitair manager met een focus op vastgoed en duurzaamheid.”

Bas

“De filosofie en kernwaarden van F-Fort (innovatie, samenwerking, duurzaamheid, betrouwbaarheid) passen uitstekend bij mij als mens en interim professional.”


Mieke Pieters

“Senior inkoop adviseur, coach en trainer gespecialiseerd in duurzaam inkopen.”

Mieke

“Business partnerschap is voor mij samen delen en ontwikkelen van kennis en netwerken.”