F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Teamreview: beoordeling van in te dienen documenten (Best Value en facilitaire tenders)

 

Teamreview: beoordeling van in te dienen documenten (Best Value en facilitaire tenders)

 

Wij beschikken over een ruim aanbod van BVP en facilitaire specialisten, die gewend zijn aan opdrachtgeverszijde te werken. Bij veel aanbestedingen zetten we een extra review in, als zijnde pre-beoordelingsteam. U ontvangt van ons een onderbouwde beoordeling waarbij we ons verplaatsen in de positie van de uitvragende partij. Eveneens ontvangt u uw documenten retour voorzien van feedback en verbetersuggesties. De kracht van onze teamreviews zit in het feit dat we mensen inzetten die vanuit verschillende kennis, ervaring en competenties naar hetzelfde vraagstuk kijken. Hierbij kunnen we ook nog de keuze maken om verschillende reviewers andere aandachtspunten mee te geven. Deze aanpak levert zinvolle, bruikbare en complementaire feedback op.

Dit blok is alleen zinvol om in te zetten, indien u ook nog ruimte heeft in uw planning voor de verwerking hiervan. U kunt hierbij kiezen voor twee varianten: 1. Wij doen zelf de integratieslag van de feedback 2. U ontvangt alle individuele feedback retour (met risico op tegenstrijdige feedback). Het aantal en soort reviewers dat we inzetten, stemmen we altijd op voorhand met u af.

Wie gingen u voor?

O.a. Skidata, Compass, Dolmans, Hago, CSU, SWS, Yask


F-Fort – Testimonial: Heijmans

 


F-Fort – Testimonial: Compass