F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Q-sort

 

Q-sort

 

HET alternatief voor de geijkte klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. En ook in breder verband: U wilt graag echt weten wat er leeft, maar krijgt er u vinger niet achter. Herkenbaar?

Wat heb ik eraan?
– Transparant maken van datgene wat er echt leeft in een groep, waardoor u kunt priorteren en effectieve acties kunt nemen.
– Geen cijferlijsten, maar rankings op zowel individueel als groepsniveau.
– Een praktisch toepasbare rapportage met actiepunten

Nooit gehoord van Q-sort, wat is het?
Q-sort Methode ‘pragmatische wetenschap’

In het facilitaire werkveld gaat het vaak over klantbeleving, customer journey en hospitality. Dit zijn vaak subjectieve elementen die we graag willen begrijpen en meten zodat we onze dienstverlening kunnen optimaliseren.

De Q sort methode stelt ons in staat om subjectiviteit (zoals meningen en gevoelens) van mensen in kaart te brengen. En daarnaast kunnen we zelfs deze mensen correleren met elkaar; Wie zijn het met elkaar eens? Waar zouden conflicten kunnen ontstaan? Welke groepen van gelijkgestemden zijn er?

Dit doen we door onze respondenten een rangschikking te laten maken van verschillende stellingen. Deze stellingen worden nauwkeurig samengesteld, passend bij de klantvraag. De analyse die daarop volgt geeft een veelheid aan inzichten en data die wij voor u interpreteren en vertalen naar een plan van aanpak.

Hoe werkt het?
We doorlopen de volgende stappen:
– Intake (1 x 2 uur)
– Interview per persoon (0,5 uur p.p.)
– Analyse
– Interpretatie
– Rapportage
– Presentatie/feedback

Voor wie?
Kan in alle omgevingen toegepast worden, waarbij een mening van een groep mensen over een specifiek onderwerp naar boven gehaald moet worden.

Wie gingen u voor?
We hebben deze methode al succesvol ingezet bij verschillende klanten voor vraagstukken als:

· Het takenpakket van huismeester en handyman vaststellen

· Conflictsituatie doorgronden tussen opdrachtgever en leverancier

· Analyse van de zorginkoop in Zuid-Limburg

· Voorkeur voor leiderschapsstijlen in zorginstellingen

Bent u al klaar voor Q? Neem contact op met F-Fort.


Q-methodologie, een werkelijke mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek?
 


Q-sort methodology