F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Promato

 

Promato

 

PROMATO applicatie
Het betreft een managementtool die door het MKB in samenwerking met de Hogeschool Utrecht vorm wordt gegeven. Momenteel wordt aan het prototype gewerkt. Verwachtte productlancering wordt begin 2018 verwacht.

Wat heb ik eraan?

PROMATO helpt U met het verkrijgen van inzicht, overzicht en uitzicht in Uw KPI’s of CSF’s in diverse domeinen (o.a. transitiemanagement, kennisoverdracht, consultancy) op vooraf gedefinieerde aandachtsgebieden zoals strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten. Kortom PROMATO ondersteund het inventariseren, analyseren en rapporteren van knelpunten in uw bedrijfsvoering en daarmee het besluitvormingsproces op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Wat is het ?
PROMATO is een software applicatie die door middel van een innovatieve visualisatie van dataverzamelingen in de vorm van vooraf gedefineerde sturingsvariabelen binnen een organisatie.

Hoe werkt het?
PROMATO legt issues en risico’s op een eenvoudige, transparante en snelle wijze bloot en verzorgt op die wijze adequate input voor beleidsmakers en/of besluitvormers. Voorts zorgt PROMATO voor actuele voortgangsinformatie door middel van toegesneden managementrapportages.