F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Projectmanagement door Scrum-masters

 

Projectmanagement door Scrum-masters

 

Scrum is een flexibele, agile projectaanpak waarmee in projecten sneller en beter resultaat bereikt wordt. Het past bij uitstek in omgevingen die snel aan verandering onderhevig zijn. Scrum komt voort uit de IT, maar kan in alle omgevingen toegepast worden en dat gebeurt ook steeds meer. Bij scrum schrijf je minder plannen, maar doe je meer, in korte cycli die ‘sprints’ genoemd worden. Daarbij wordt niet op eilandjes gewerkt, maar als 1 toegewijd team. En in plaats van een eindevaluatie is er sprake van continue feedback loops, waarmee verbeteringen snel doorgevoerd kunnen worden.

Dit waren genoeg redenen voor ons om te borgen dat de meeste van onze mensen opgeleid zijn tot Scrum-Master. Een Scrum Master is iemand die het team optimaal laat presteren en zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie en procesbewaking. Het werken volgens de Scrum-methodiek is van toegevoegde waarde bij alle transities waar we mee te maken hebben. U kunt ons ook inzetten alleen als scrum master. Wij helpen u project graag vooruit.


Managementsite.nl – Scrum agile