F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Projectleider en/of procesbegeleider (Europese) aanbestedingen

 

Projectleider en/of procesbegeleider (Europese) aanbestedingen

 

Begeleiden jullie ook tenders of aanbestedingen? Die vraag horen we geregeld en ja, dat doen we inderdaad. Wij zijn echter geen ‘aanbestedingsmachine’ en besteden vaak net wat meer uur en zorg aan een tender of aanbesteding dan een ander. Dat is te verklaren omdat onze mensen opgeleid zijn op het Cyclisch Inkoopproces (van Berkel, van Weele, 2016). Het Cyclisch Inkoopproces is bij uitstek geschikt voor complexere trajecten, die repeterend van karakter zijn en in het algemeen een langere termijn kennen dan een contract van een jaar. Wij hebben een sterk kwalitatieve focus en besteden tijd aan het samenstellen van een projectteam, het in kaart brengen van risico’s en stakeholders. Daar sturen we gericht op. Ook het doen van een gedegen interne en externe (wat gebeurt er in de markt) analyse is standaard onderdeel van onze werkwijze. Dat leidt uiteindelijk tot een goed doordachte strategie, op maat voor uw organisatie en afgeleid van uw projectdoelstellingen. En daar komen de beste tenders en aanbestedingen uit voort, waarmee toeleveranciers het verschil kunnen maken.

Dit betekent dat u bij ons altijd maatwerk krijgt. ‘Dat hebben jullie toch zo op de plank liggen?’, is een ander veelgestelde vraag. Het antwoord daarop is dus meestal nee. Ja natuurlijk hebben we allerlei materiaal en een veelheid aan kennis op de plank liggen, maar het is zelden zo dat het mogelijk is om blindelings te copy-pasten. Wij schrikken niet terug van een hoge tijddruk of bijna onrealistische ambities, zolang we daarmee de ondergrens van de kwaliteit waar wij voor staan kunnen blijven garanderen. Dan verkopen we nee.

Wij begeleiden twee soorten tenders of aanbestedingen (privaat, publiek):
1. Alles binnen het facilitaire domein: wij beschikken hier naast inkoopkennis, over een stevige mate van materiekennis, marktkennis en praktijkervaring.
2. Overige domeinen: inkooptrajecten en/of aanbestedingen waar duidelijk duurzame of innovatieve doelstellingen aan verbonden zijn of waarbij het ontwikkelen van verdergaande vormen van samenwerkingen een belangrijk element is. Zo kunt u ons razend enthousiast krijgen, als u ons vraagt u te ondersteunen om iets in te kopen wat nog nooit ingekocht is.


Lunchbijeenkomst

 


FMM.nl – Samenwerken in co-creatie