F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Projectleider complexe verhuizingen

 

Projectleider complexe verhuizingen

 

Bij complexe verhuizingen komt veel kijken, of het nu gaat over nieuwbouw, renovaties of transformatie van werkomgevingen. Er zal vaak een veelheid aan schuifbewegingen zijn en afstemming is nodig met gebruikers, leveranciers en management.

Wij hebben diverse projectleiders beschikbaar die bij uitstek geschikt zijn voor de wat lastigere of complexe trajecten. Zij kunnen uw verhuizing van a tot z begeleiden, werken volgens een projectmatige aanpak, stellen een planning en begroting op en sturen bij waar nodig en rapporteren over de voortgang. Met andere woorden: zij nemen de zorg bij u uit handen. Daar waar nodig werken wij samen met onze business partner Puur & Partners.

Zo was een mooi traject dat we mochten begeleiden de verhuizing van de Westerdok. Het ging om de verhuizing van 6 gebouwen met GGZ-patienten naar 1 nieuwbouw toe. Dit project is binnen tijd en budget afgerond en naar tevredenheid van alle stakeholders verlopen. Als kroon op het werk kreeg de nieuwbouw de uitreiking van de Winning Workplace Award 2015.


Winning Workplace Award 2015