F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Opstellen van prestatieonderbouwing, risicodossier en kansendossier

 

Opstellen van prestatieonderbouwing, risicodossier en kansendossier

 

U beschikt over onvoldoende capaciteit en of ervaring en wilt graag actief ondersteund worden bij het opstellen en schrijven van de aanbestedingsstukken. Wij kunnen hier op verschillende manieren invulling aan geven. Onze voorkeur heeft het om altijd een combinatie te maken met minimaal een tweetal strategie/brainstorm sessies op uw locatie. Een doordachte klant- en projectspecifieke vertaling van de opdracht naar het kwalitatieve deel van de inschrijving is de belangrijkste succesfactor voor een hoge score. In deze interactieve sessies zullen wij gezamenlijk de aanpak en strategie bepalen. Wij gaan uit van de kennis van uw eigen organisatie en zullen gericht vragen stellen om uw organisatie optimaal voor het voetlicht te krijgen. Wij voeren tussen de sessies door het schrijfwerk uit en stemmen tussentijds vorderingen met u af.
 
 
Wie gingen u voor?
O.a. Euromovers, Dols, Leeuwendaal


F-Fort – Testimonial: Compass