F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Open space

 

Open space

 

Wat heb ik eraan?
Heeft u belangstelling in interactieve werkvormen geschikt voor grote groepen? Wilt u vooral de horizontale sturing in uw organisatie vergroten? Wilt u efficienter omgaan met de beschikbare tijd van u en uw medewerkers? Wilt u vaart maken rond specifieke thema’s of onderwerpen? En dat alles op een inspirerende en efficiente wijze? Dan is een open space echt iets voor u!

Wat is het?
Een open space is een interactieve werkvorm die stamt uit de jaren ’80 uit Amerika. Een open space is als werkvorm geschikt voor groepen van circa 15 tot maar liefst 1.000 personen. Een open space werkt sterk netwerkbevorderend, zelforganiserend en helpt u inhoudelijk vaart te maken op thema’s. Ongeacht de groepsgrootte heeft u voldoende aan 1 facilitator.

Hoe werkt het?
Indien u belangstelling heeft om een open space te organiseren, doorlopen we een aantal stappen:
1. Onze facilitator bereid samen met u de eerste sessie voor: wat is uw doelstelling, wilt u een specifieke vraagstelling formuleren en welke groep mensen moet er uitgenodigd worden om dit doel ook daadwerkelijk te bereiken?
2. Uitvoering, in een nieuwe groep start de facilitator met een korte introductie van 15 minuten waarin uitgelegd wordt wat een open space is en hoe het werkt. Daarna gaan we aan de slag en zorgt de faciltator dat het proces goed verloopt.
3. Evaluatie, na afloop stellen we samen vast welke doelen behaald en zijn, hoe het proces verlopen is en hoe verder.
Afhankelijk van de behoeften van onze klant, kunnen we een of meerdere sessies organiseren als middel om een specifiek doel te bereiken. Ook kunnen we u de techniek aanleren, zodat u zelfstandig deze werkvorm kunt blijven toepassen binnen uw eigen organisatie.

Voor wie?
Voor alle managers en bestuurders die een grote groep (15-1.000 mensen) op interactieve, efficiente en inspirerende wijze willen betrekken bij het oplossen van organisatorische vraagstukken, horizontale sturing willen vergroten en op zoek zijn naar eigentijdse werkvormen.


Coutinho.nl – Extra info H6 open spacemethode