F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

(Mede) opstellen actieplan MVI

 

(Mede) opstellen actieplan MVI

 

Op 8 december 2016 hebben de eerste 62 overheden een handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Inmiddels hebben ruim 100 overheden een handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Doel van dit Manifest is vergroten van de effectiviteit en de impact van MVI. Hiervoor is een betere samenwerking nodig tussen overheden en met de markt. Ook is aandacht nodig voor het integraal verankeren van MVI in hun eigen organisaties. MVI is immers geen ‘feestje van inkoop’. ​Veel ondertekenaars ​worstelen nog met het opstellen van hun actieplannen. ​Dat is nog niet zo eenvoudig, want er komen veel stakeholders bij kijken en het is vrij onbekende materie die soms lastig concreet en tastbaar te maken is. ​

​F-Fort is – als onderdeel van een bre​ed​ inkoop professionaliseringstraject ​-​ (mede-)​aanjager van het ​opstellen en implementeren van het ​MVI-actieplan voor gemeente Helmond. ​Dit gebeurt in zeer nauwe samenwerking samen met alle belangrijke belanghebbenden. Gemeente Helmond is trots op het feit dat ze de allereerste overheid zijn die hun actieplan gepubliceerd hebben op 6 juni jongstleden en genomineerd zijn voor de Koopwijsprijs. Hun actieplan is aantrekkelijk en modern vormgegeven in een flyer en animatie (zie hieronder) en de implementatie wordt 2-maandelijks gemonitord (terug te vinden op www.helmond.nl/inkoop/mvi). Bij gemeente Oosterhout zal F-Fort vanaf januari aan de slag gaan, waarbij elementen van scrum gebruikt worden om te komen tot hun MVI-actieplan.

​Het Manifest MVI ​is vrij ​nieuw, ​maar mensen in dienst van F-Fort ​werken ​al ruim 10 jaar aan het verduurzamen van inkoop en hebben hierbij in diverse organisaties ervaring mee opgedaan. Onze expertise neemt bovendien ​dagelijks toe, door zowel opleiding, actieve kennis-ontwikkeling en praktijk-ervaring.

Indien u hulp kunt gebruiken bij het opstellen van uw eigen actieplan op gebied van MVI, dan stellen we ons hiervoor graag beschikbaar. Dit kan vorm hebben in eenmalige sparsessies of in een projectopdracht om een trekkende rol in te vullen met als resultaat een doordacht en afgestemd actieplan met uw belangrijkste stakeholders op maat voor uw eigen organisatie. Wij zijn er klaar voor!


Rijksoverheid – Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen 2015-2020

 


Rijksoverheid – Rapport manifest maatschappelijk verantwoord inkopen 2016-2020

 


1 jaar MVI bij de gemeente Helmond: terugblik en vooruitblik

 


PIANOo – Gemeente Helmond genomineerd voor KoopWijsPrijs

 


Helmond.nl – Gemeente Helmond koopt duurzaam in

 


Animatie MVI Actieplan gemeente Helmond 2017-2020

 


MVI gemeente Helmond

 


Prezi MVI Actieplan gemeente Helmond