F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

(Mede) opstellen aanbestedingsstukken (Best Value en Facilitaire tenders)

 

(Mede) opstellen aanbestedingsstukken (Best Value en Facilitaire tenders)

 

“Begeleiden jullie ook tenders of aanbestedingen?” Die vraag die horen we geregeld en ja, dat doen we inderdaad. Wij zijn echter geen ‘aanbestedingsmachine’ en besteden vaak net wat meer uur en zorg aan een tender of aanbesteding dan een ander. Dat is te verklaren omdat onze mensen opgeleid zijn op het Cyclisch Inkoopproces (van Berkel, van Weele, 2016). Het Cyclisch Inkoopproces is bij uitstek geschikt voor complexere trajecten, die repeterend van karakter zijn en in het algemeen een langere termijn kennen dan een contract van een jaar. Wij hebben een sterk kwalitatieve focus en besteden tijd aan het samenstellen van een projectteam, het in kaart brengen van risico’s en stakeholders en daar gericht op sturen. Ook het doen van een gedegen interne (binnen uw organisatie) en externe (wat gebeurt er in de markt) analyse is standaard onderdeel van onze werkwijze. Dat leidt uiteindelijk tot een goed doordachte strategie, op maat voor uw organisatie en afgeleid van uw projectdoelstellingen. En daar komen de beste tenders en aanbestedingen uit voort, waarmee organisaties het verschil kunnen maken.

Dit alles betekent dat u bij ons altijd maatwerk krijgt. ‘Dat hebben jullie toch zo op de plank liggen?’, is een andere veelgestelde vraag. Het antwoord daarop is dus meestal nee. Ja natuurlijk hebben we allerlei materiaal en een veelheid aan kennis op de plank liggen, maar het is zelden zo dat het mogelijk is om blindelings te copy-pasten. En ondanks dat we niet terug schrikken voor een hoge tijddruk of bijna onrealistische ambities, als dat betekent dat we daarmee niet de ondergrens van de kwaliteit waar wij voor staan kunnen garanderen, dan verkopen we nee. Zo hadden we laatst een klant die vroeg om een interviewtraining. Overdag was er eigenlijk geen tijd en uiteindelijk was het voorstel om een uurtje te gaan zitten in de lobby van een hotel in de avonduren. Dat doen we dus niet.

Wij begeleiden twee soorten tenders of aanbestedingen (privaat, publiek):
1. Alles binnen het facilitaire domein: wij beschikken hier naast inkoopkennis, over een stevige mate van materiekennis, marktkennis en praktijkervaring, hoewel we (zie uitleg filter facilitair management) geen materie-specialist zijn op alle 62 subdomeinen van het facilitaire werkveld
2. Ongeacht het domein: inkooptrajecten en/of aanbestedingen waar duidelijk duurzame of innovatieve doelstellingen aan verbonden zijn of waarbij het ontwikkelen van verdergaande vormen van samenwerkingen een belangrijk element is. Zo kunt u ons razend enthousiast krijgen, als u ons zou vragen u te ondersteunen om iets in te kopen wat nog nooit ingekocht is. Bij inkooptrajecten in andere domeinen dan het facilitaire, is het uiteraard belangrijk dat in het inkoopteam wel voldoende materiedeskundigheid geborgd is.

Wij ondersteunen u dan ook graag met uw inkoopvraagstukken. Overigens hebben we mensen op verschillende niveaus en zijn verschillende posties bespreekbaar. Dat kan varieren van CPO a.i., inkoopmanager, projectleider, procesbegeleider, inkoper tot een inkoopondersteuner die bijvoorbeeld analytisch werk kan doen.

Wie gingen u voor?
O.a. OCI-Nitrogen, Maas International, Eurocontrol, Provincie Flevoland, gemeente Helmond, Vrije Universiteit Amsterdam, Cooperatie ParkeerService


Lunchbijeenkomst

 


FMM.nl – Maak een vliegende start met uw inkooptraject voor schoonmaak.

 


FMM – Samenwerken in co-creatie