F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

(Mede) beoordelen inschrijvingen (Best Value en Facilitaire tenders)

 

(Mede) opstellen aanbestedingsstukken
(Best Value en Facilitaire tenders)

 

U wilt graag onafhankelijke versterking hebben in uw beoordelingsteam. Of u zoekt extra capaciteit op gebied van inkoop of materiedeskundige om tot een goed oordeel te komen. Wij doen dit graag zolang het Best Value aanbestedingen (al dan niet in hybride vorm) en/of tenders zijn binnen het facilitaire vakgebied. Ook bij aanbestedingen met specifieke doelstellingen op gebied van innovatie, samenwerking en duurzaamheid leveren wij graag onze bijdrage. U kunt ons inzetten als extra capaciteit of als aanvulling op uw eigen projectteam.

Wie gingen u voor?

O.a. OCI-Nitrogen, Maas International, Eurocontrol, Provincie Flevoland, gemeente Helmond, Vrije Universiteit Amsterdam, Cooperatie ParkeerService


Lunchbijeenkomst

 


F-Fort – Testimonial: Compass

 


F-Fort – Testimonial: Heijmans