F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Marktanalyse catering 15/16

 

Marktanalyse catering 15/16

 

Best Value Procurement, duurzaamheid, vervaging van de grenzen met horeca: de cateringmarkt is flink in beweging. Houdt u al rekening met deze trends bij het inkooptraject voor cateringdiensten? Of bij de optimalisatie van bestaande contracten? En heeft u wel voldoende inzicht in de verschillende aanbieders, de manieren van aanbesteden en de mogelijkheden om huidige samenwerkingsverbanden te versterken? Een succesvol aanbestedings- / inkooptraject voor catering is in grote mate afhankelijk van het vergaren van de juiste kennis. Zowel voor de opdrachtgever als voor de leverancier. Alleen dan kunnen de keuzes gemaakt worden die leiden tot de meest slimme manier van inkopen of in contractbeheer van catering. In het onderzoeksrapport ‘Marktanalyse Inkoop Catering’ hebben wij een belangrijk deel van de essentiële kennis voor u verzameld waardoor u snel slagen kunt maken.

Wat heb ik eraan?
Opdrachtgevers kunnen met het rapport de doorlooptijd van het aanbestedings- of inkooptraject verkorten en een kwalitatief beter inkoopresultaat realiseren. Tegelijkertijd krijgen cateraars en intermediairs scherp zicht op bewegingen op de markt en de belangen van opdrachtgevers waarmee ze hun concurrentiepositie beter kunnen bepalen. Het rapport ondersteunt ook bij het optimaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en leveranciers tijdens de periode van contractbeheer.

Het rapport biedt opdrachtgevers (demand managers, facilitair managers, contractmanagers en inkopers) toegevoegde waarde, omdat het:
– de externe analyse levert voor uw catering inkoop- /aanbestedingstraject;
– heldere handvatten en richtlijnen biedt om tot een slimmere uitvraag te komen;
– benchmarkinformatie geeft om uw huidige cateringcontract te toetsen op marktconformiteit;
– de input geeft om uw cateringconcept beter te laten aansluiten bij de wens van de eindgebruiker.

Het rapport biedt leveranciers (supply managers, tender- & bid managers en salesmanagers) toegevoegde waarde, omdat het:
– u inzicht biedt in uw marktkansen en concurrentiepositie;
– de input geeft om uw cateringconcept(en) te innoveren en te optimaliseren;
– benchmarkinformatie geeft om beter te kunnen reageren op een aanbestedingsverzoek;
– uw externe analyse levert met onder meer de trends en de markt in kaart gebracht.

Wat is de inhoud van dit rapport?

Analyse van ruim 60 aanbestedingen. Alle gepubliceerde aanbestedingen in de periode jan ’13-feb ’15 zijn geanalyseerd aan de hand van 52 criteria. Uit deze analyse zijn fact-based conclusies getrokken waar u direct uw voordeel mee kan doen
Interviews met 6 specialisten op het gebied van catering, met o.a. Bob Hutten en de branche vereniging
Stappenplannen: Inkoop- en aanbesteding stappenplannen om snel van start te gaan met uw inkooptraject: met o.a. Nationaal en Europees aanbesteden plus Best Value Procurement
Keurmerken en certificaten: Overzicht alle relevante keurmerken, certificaten en wetgeving en de mate waarin leveranciers daaraan voldoen, zo kunt u bepalen welke partij het beste bij u past
Gunningsmodellen: Inzicht in gunningsmodellen, gunningscriteria, kostenniveaus en kostenstructuren, met deze kennis kunt u een slimmere uitvraag samenstellen
Trends en ontwikkelingen: Trends en ontwikkelingen in de markt: met o.a. Code Verantwoordelijk Marktgedrag en van inspanningsgericht naar resultaatgerichte schoonmaakcontracten
Jurisprudentie: Analyse naar alle jurisprudentie van het afgelopen jaar. U bent zo op de hoogte van alle wet- en regelgeving zodat u dure missers kan voorkomen


FMM.nl – Het nieuwe werken draagt bij aan vervaging horeca
 


F-Fort – Aanbesteding? De nut en noodzaak van een goed marktonderzoek!