F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Marktanalyses schoonmaak 14/15

 

Marktanalyse schoonmaak 14/15

 

Een succesvol aanbestedings- / inkooptraject voor schoonmaak is in grote mate afhankelijk van het vergaren van de juiste kennis. Zowel voor de opdrachtgever als voor de leverancier. Alleen dan kunnen de keuzes gemaakt worden die leiden tot de meest slimme manier van inkopen of aanbesteden van schoonmaak of bij het contractbeheer van bestaande contracten. In het onderzoeksrapport ‘Marktanalyse Inkoop Schoonmaak’ hebben wij een belangrijk deel van de essentiële kennis voor u verzameld waardoor u snel slagen kunt maken.

Wat heb ik eraan?
Opdrachtgevers kunnen met het rapport de doorlooptijd van het aanbestedings- of inkooptraject verkorten en een kwalitatief beter inkoopresultaat realiseren. Tegelijkertijd krijgen schoonmaakbedrijven en intermediairs scherp zicht op bewegingen op de markt en de belangen van opdrachtgevers waarmee ze hun concurrentiepositie beter kunnen bepalen.

Het rapport biedt opdrachtgevers (demand managers, facilitair managers, contractmanagers en inkopers) toegevoegde waarde, omdat het:
– de externe analyse levert voor uw schoonmaak inkoop- /aanbestedingstraject;
– heldere handvatten en richtlijnen biedt om tot een slimmere uitvraag te komen;
– benchmarkinformatie geeft om uw huidige schoonmaakcontract te toetsen op marktconformiteit;
– de input geeft om uw schoonmaakconcept beter te laten aansluiten bij de wens van de eindgebruiker.

Het rapport biedt leveranciers (supply managers, tender- & bid managers en salesmanagers) toegevoegde waarde, omdat het:
– u inzicht biedt in uw marktkansen en concurrentiepositie;
– de input geeft om uw schoonmaakconcept(en) te innoveren en te optimaliseren;
– benchmarkinformatie geeft om beter te kunnen reageren op een aanbestedingsverzoek;
– uw externe analyse levert met onder meer de trends en de markt in kaart gebracht.

Wat is de inhoud van dit rapport?

Analyse 200 aanbestedingen: Er zijn vanaf september 2013 t/m september 2014 ruim 200 aanbestedingen geanalyseerd aan de hand van 52 criteria. Uit deze analyse zijn fact-based conclusies getrokken waar u direct uw voordeel mee kan doen
Interviews met 5 schoonmaakspecialisten, o.a. Kees Blokland en de branchevereniging
Stappenplannen: Inkoop- en aanbesteding stappenplannen om snel van start te gaan met uw inkooptraject: met o.a. Nationaal en Europees aanbesteden plus Best Value Procurement
Keurmerken en certificaten: Overzicht alle relevante keurmerken, certificaten en wetgeving en de mate waarin leveranciers daaraan voldoen, zo kunt u bepalen welke partij het beste bij u past
Gunningsmodellen: Inzicht in gunningsmodellen, gunningscriteria, kostenniveaus en kostenstructuren, met deze kennis kunt u een slimmere uitvraag samenstellen
Trends en ontwikkelingen: Trends en ontwikkelingen in de markt: met o.a. Code Verantwoordelijk Marktgedrag en van inspanningsgericht naar resultaatgerichte schoonmaakcontracten
Jurisprudentie: Analyse naar alle jurisprudentie van het afgelopen jaar. U bent zo op de hoogte van alle wet- en regelgeving zodat u dure missers kan voorkomen


FMM.nl – Maak een vliegende start met uw inkooptraject voor schoonmaak
 


F-Fort – Aanbesteding? De nut en noodzaak van een goed marktonderzoek!
 


FMM – Marktanalyse schoonmaak