F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Maatschappelijk aanbesteden

 

Maatschappelijk aanbesteden

 

Maatschappelijk aanbesteden is een nieuwe manier om bewoners en maatschappelijke partners bij beleid en uitvoering te betrekken. Sterker nog om meer taken ‘terug te geven’ aan de maatschappij: minder overheid, meer samenleving. Het initiatief tot maatschappelijk aanbesteden kan zowel bij de overheid liggen, als bij de samenleving zelf. Maatschappelijk aanbesteden stamt al uit 2006, toch zijn de succesverhalen nog vrij summier. Wellicht is er te weinig over bekend of blijken initiatieven in de implementatie toch taaier dan voorzien.

Ook bij ons zit maatschappelijk aanbesteden nog ‘slechts’ in onze lab-omgeving. Wij zijn afgelopen jaren in onze beroepspraktijk veel goede wil tegengekomen op dit gebied, maar tegelijkertijd te weinig focus om dit ook tot een succes te brengen. En dat is uiteindelijk wel de succesfactor om te komen tot resultaat of een mogelijke verklaring voor het uitblijven daarvan. De reden dat wij maatschappelijk aanbesteden in ons lab hebben opgenomen is dat wij overtuigd zijn van zowel de meerwaarde als dat het mogelijk moet zijn om goede resultaten te boeken .


Presentatie maatschappelijk aanbesteden

 


Maatschappelijk aanbesteden

 


Maatschappelijkaanbesteden.nl

 


Maatschappelijk aanbesteden BZK 2013

 


Maatschappelijk aanbesteden BZK