F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Kern – Samen Stabiel

 

Jordie van Berkel Schoonen

Jordie

“Iedere dag een stapje”


Als oprichter en ondernemer is het mijn droom om een prachtige netwerkorganisatie te worden die excelleert in leiderschap en verandermanagement vanuit Facilitair Management en Inkoop. Het is mijn droom te groeien naar een groot bedrijf met capabele mensen die kennis delen, wat voor elkaar over hebben en begrijpen dat 1+1 drie is. Mensen die enthousiast zijn, lef hebben, zichzelf en elkaar ontwikkelen. Waarbij juist de complementariteit van ieders persoonlijke portie kennis, expertise, ervaring en competenties het geheel sterk en solide maakt. Een bedrijf met een klinkende naam in de markt en gezonde marges. Een bedrijf dat ingezet wordt als bestuurders het verschil willen maken. Een bedrijf dat haar inzet voor klanten dubbel en dwars terug verdiend. En daar bijna automatisch weer nieuwe klanten door aantrekt. Het leukste en fijnste bedrijf in Nederland om voor te werken en mee te werken.

Huidige werkzaamheden:

  Gemeente Helmond: Transitie Manager Inkoopprofessionalisering (visie, business case, implementatie, borging)
  F-Fort: Supervisie Bedrijfsvoering en Klantportfolio

  
  
  
 • Doorlopend beschikbaar voor kleinere opdrachten

icn-linkedin icn-twitterCV J.B. van Berkel-Schoonen MSc

Jessica van Hees

Jessica

“Een organisatie heeft een integrale 360 graden aanpak nodig om succesvol te kunnen veranderen.”

“Organisaties zijn niets anders dan georganiseerde groepen mensen. Verandermanagement is niets anders dan samen besluiten hoe we beter, prettiger en efficiënter samen kunnen werken en dit vervolgens daadkrachtig implementeren. Gespecialiseerd in het inrichten van duurzaam portfolio, programma en project management. Het is mijn ambitie om een breed scala aan organisaties te helpen met de benodigde verbetertrajecten. Dit doe ik door goed en snel te analyseren en vervolgens een plan van aanpak te creëren en de uiteindelijke implementatie van de veranderingen te begeleiden.”





Huidige werkzaamheden:

  Gemeente Hilversum: Teammanager Serviceportaal
  Team Hago Next: Professionalisering sales/tender
  Eurocontrol: Projectleider (hybride) Best Value Facility Management Soft Services
  INVK: Gespreksleider

 • Beschikbaar per 1 februari 2018

icn-linkedin icn-twitterCV J.N.A van Hees MPM

Thomas van Ommeren

Thomas

“The more I know, the more I want to know”

“Als young professional op gebied van inkoop en facilitair management ben ik continu op zoek naar uitdagingen die ik met mijn nieuwsgierige, enthousiaste en kritische houding aan kan gaan. Ik streef er naar om altijd te gaan voor dat wat in mijn hart juist voelt, waarbij ik rekening houd met de belangen van diverse stakeholders. F-Fort geeft mij de mogelijkheid om het opdoen van ervaring in de praktijk te combineren met het vergroten van mijn kennis door relevante opleidingen zoals NEVI. Met deze kennis en vaardigheden kan ik organisaties en mensen helpen te groeien, maar zij kunnen mij als junior consultant eveneens sterker maken. Tijdens mijn loopbaan heb ik aangetoond over een aanzienlijk aantal competenties / vaardigheden te beschikken welke ik op succesvolle wijze tijdens mijn (bestuurlijke) loopbaan heb mogen / kunnen toepassen. Ik ben een doener, ben energiek, zelfstandig, flexibel, loyaal, beschik over een groot verantwoordelijkheidsbesef, ben leergierig, sensitief, beschik over overtuigingskracht, ben veranderingsgezind, creatief, kostenbewust, analytisch en communicatief. Ook plannen en organiseren gaan mij bijzonder goed af. Tot slot ben ik een teamplayer met realiteitszin en een goede helikopterview.”

Huidige werkzaamheden:

  Danone/Nutricia: Price Coordinator and Contract Administrator

 • Beschikbaar per 1 december 2017 voor circa 32 uur

icn-linkedinCV T.M. van Ommeren

Thijs van der Knaap

Thijs

“Getting Things Done!”

“Collega’s en vrienden kennen mij als een flexibel en energiek persoon met een professionele houding en mentaliteit. Van nature ben ik een ‘tweede man’, iemand die achter de schermen de zaken regelt en die zijn (team)manager gevraagd en ongevraagd adviseert op basis van een uitvoerige analyse. Ik ben een teamspeler en voel mijzelf ook goed in een leidende positie. Ik word blij van een klimaat van verandering zodat ik door samenwerking en constructief plannen en organiseren gericht naar het resultaat kan werken. Schakelen op en tussen diverse niveaus gaat mij natuurlijk af. Mijn stijl is out-of-the-box, pragmatisch en resultaat gedreven. Situationeel- en mensgericht leiderschap karakteriseren mijn leiderschapskwaliteiten.”









Huidige werkzaamheden:

  Nike: Projectleider en contractmanager bouw distributiecentrum

 • Beschikbaar per 1 januari 2018 voor circa 32 uur.

icn-linkedinicn-twitterCV T.A.P. van der Knaap

Bert Vliex

Bert

“Carpe Diem!”

“In woord en daad duurzaamheid / maatschappelijk verantwoord ondernemen vertalen in de praktijk is een uitdaging welke ik graag aanga. Ik ondersteun graag organisaties op operationeel, tactisch en strategisch niveau in hun transities om duurzame verbeteringen te realiseren. Resultaatgerichtheid in combinatie met een open en transparante werkwijze zijn mijn ingrediënten om een concrete en duurzame resultaatsverbetering te realiseren. Een pragmatische insteek kenmerkt mijn aanpak. Ik streef er steeds naar dingen zo eenvoudig mogelijk te maken. Tijdens mijn (bestuurlijke) loopbaan heb ik aangetoond over een aanzienlijk aantal competenties / vaardigheden te beschikken welke ik op succesvolle wijze heb mogen / kunnen toepassen. Ik ben een doener, ben energiek, zelfstandig, flexibel, loyaal, beschik over een groot verantwoordelijkheidsbesef, ben leergierig, sensitief, beschik over overtuigingskracht, ben veranderingsgezind, creatief, kostenbewust, analytisch en communicatief. Ook plannen en organiseren gaan mij bijzonder goed af. Tot slot ben ik een teamplayer met realiteitszin en een goede helikopterview. Ik ben in staat om samen met U de door U gewenste (strategische) doelstellingen op een adequate en overtuigende wijze te realiseren. Ik voel mij als een vis in het water op het aandachtsgebied Transitiemanagement (o.a. (Interim)Management, Changemanagement, Portfoliomanagement, Programmamanagement, Projectmanagement, Organisational (re)structuring, Intervisie, Coaching).”









Huidige werkzaamheden:

  Rabobank CZL: Programma manager Dichtbij Fonds
  MUAC Eurocontrol : Consultant Facilitair Management
  PMO Lab : Adviseur
  IPMA Keurmerk : Assessor

 • Doorlopend beschikbaar voor kleinere opdrachten

icn-linkedinCV H.J.P.Vliex MPM

Peter de Koning

Peter

“Projectmanagement is mijn passie en specialiteit.”

Projecten leiden tot veranderingen binnen een organisatie en dat bereik je door goed samen te werken. Daar ligt mijn kracht. Ik fungeer als spil in een organisatie en beweeg tussen de projecten en de lijnorganisatie. Als ik ergens voor ga zet ik mij hier voor de volle 100% voor in. Dat blijkt ook uit hoe collega’s mij omschrijven: “Proactief, verantwoordelijkheid nemend en een open en collegiale houding zijn gedragskenmerken die sterk naar voren zijn gekomen…”. “Waar relevant draagt Peter bij aan de discussies, en vraagt ook naar het waarom van keuzes. Proactieve houding, maar heeft er geen moeite als andere inzichten de doorslag geven. Sterke commitment. Betrouwbaar – een keer vragen is genoeg. Niet bang om nieuwe wegen in te slaan, en niet bang om vragen te stellen.” Ik ben dienstverlenend maar ik kan ook goed aansturen en delegeren. Ook ben ik ondernemend, wat onder meer blijkt uit het feit dat ik aan de wieg heb gestaan van de oprichting van twee verenigingen. Met deze eigenschappen word ik ook vaak als interim manager op projecten gezet. Dat betekent dat ik snel kan schakelen en mee kan draaien in een organisatie.
Ik heb ruime ervaring met projectmanagement, inkoop en contractbeheersing, het opzetten van een project management office (PMO) en organisaties begeleiden in het opstellen en uitwerken van hun strategie. Mijn ervaring heb ik in zowel de publieke als in de private sector opgedaan. Hierdoor begrijp ik bijvoorbeeld het inkoopproces volledig, vanuit zowel de zijde van opdrachtgevers als opdrachtnemers. Vanuit beide sectoren is dit een uitdagend en spannend proces waarin ik begeleiding kan geven. Met mijn kennis op het gebied van projectmanagement, projectbeheersing, inkoop & sales en verandertrajecten binnen organisaties ben ik breed inzetbaar.
Heeft u uitdagingen in het uitwerken van uw strategie, dan help ik u graag om dit te concretiseren en de verandering werkelijk te laten gebeuren.

Huidige werkzaamheden:

  F-Fort: Projectmanager

  
  
  
  
 • Beschikbaar per 1 oktober 2017

icn-linkedinCV Peter de Koning

Coert van Santen

Coert

“Elkaar versterken en uitdagen binnen een professioneel team.”

Met passie en liefde voor het facilitaire vakgebied succesvolle prestaties neerzetten, dat is mijn drijfveer. Al jarenlang ben ik verweven met het facilitaire vak. Vanuit verschillende functies en invalshoeken werk ik al jarenlang met plezier in dit vakgebied. Ik werk graag met thematiek op het gebied van bedrijfsvoering, op het snijvlak met facilitaire diensten. Mijn focus richt ik hierbij op de concrete inrichting en uitvoering van vraagstukken, onder meer binnen het domein van contractmanagement, financieel management, inkoop en benchmarkonderzoek. Voor het inrichten van (facilitaire) organisaties vertaal ik strategische lijnen naar tactische en operationele (werk)processen.
Kortom: de realisatie en concretisering van de theorie naar de praktijk.
Woorden die dichtbij mijzelf staan zijn diplomatiek, verbindend, dienstverlenend, toegewijd, kritisch, afmaker en vraagbaak met de juiste hoeveelheid humor. Mijn ambitie is om samen met iedere opdrachtgever een uitstekend eindresultaat neer te zetten.

Huidige werkzaamheden:

  Category manager bij Strukton Worksphere

  
  
 • Beschikbaar per 1 januari 2018

icn-linkedinCV Coert van Santen

Katinka Meisters-Sirks

Katinka

“Na stap 1 komt stap 1.”

“Als Officemanager bij F-Fort ben ik de spreekwoordelijke spin-in-het-web en fungeer ik graag als eerste aanspreekpunt om de interne zaken zo goed mogelijk te regelen en te organiseren. Door de diversiteit aan werkzaamheden is er geen dag hetzelfde en het dynamische F-Fort past dan ook heel erg goed bij mij. Door mijn open en actieve houding ondersteun ik de kernleden en niet te vergeten de klanten, daar waar ik kan en draag ik graag mijn steentje bij aan het verder op- en uitbouwen van F-Fort.”










Huidige werkzaamheden:

icn-linkedinCV Katinka Meisters