F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Internationale sociale voorwaarden

 

Internationale sociale voorwaarden

 

De internationale sociale voorwaarden bevorderen de internationale arbeidsnormen en mensenrechten, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Bij grote overheidsopdrachten is het toepassen van de internationale sociale voorwaarden verplicht, maar in veel breder verband kunnen deze voorwaarden gebruikt worden zowel in het publiek als in het private domein, daar waar organisaties bewust willen inzetten op het nemen van verantwoording in de keten van toeleveranciers.

De internationale sociale voorwaarden zijn een middel om uw verantwoordelijkheid in (een keten van) toeleveranciers in te vullen en misstanden uit te bannen. Privaat heb je de vrijheid zelf invulling te geven aan de wijze waarop je dit vervolgens opneemt in je inkooptraject. Publiek is het belangrijk bij publicatie de internationale sociale voorwaarden mee te nemen. Ze zijn echter niet toegestaan als selectie of gunningscriteria, maar pas na gunning gaat u aan de hand van een risico-analyse met uw leverancier in dialoog over de wijze waarop de risico’s voorkomen of verkleind kunnen worden. Ook hier wordt wederom het belang van risicomanagement mee onderstreept, waarmee u een tegelijk een concreet middel in handen heeft dat zorgt voor bewustwording en zowel opdrachtgevers als leveranciers stimuleert om de omstandigheden in hun keten te verbeteren.


Pianoo.nl – Internationale sociale voorwaarden

 


Somo.nl – Misstanden in indiase textielindustrie