F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Innovatiegericht inkopen

 

Innovatiegericht inkopen

 

Innovatiegericht inkopen gaat over het kunnen beschikken over innovaties van de toekomst. In het publiek domein wordt met innovatiegericht inkopen door overheden de markt gestimuleerd om innovatieve, duurzame oplossingen te ontwikkelen en te leveren, zodat maatschappelijke vragen worden opgelost en overheden hun publieke taken beter uitvoeren. In het private domein wordt met innovatiegericht inkopen vaak concurrentievoordeel nagestreefd, het vinden van nieuwe afzetmarkten of vergroten van winstmarges. In beide gevallen is de essentie van innovatiegericht inkopen in dialoog komen met de markt met als doel verbeteringen of daadwerkelijke doorbraken te realiseren.

Vanuit F-Fort zit innovatiegericht inkopen in onze genen. We zijn altijd nieuwsgierig en op zoek naar nieuwe mogelijkheden en creatief in de wijze waarop we dat weten te realiseren. Sterker nog: onze voorliefde voor inkoop zit in het feit dat je met inkoop precies op dat moment in het proces zit binnen organisaties, dat je van mooie, maar vaak holistische, beleidsrichtingen, concrete projecten en resultaten kunt maken. Eigenlijk zie je deze stijl van inkopen terug in al onze projecten en bij al onze klanten. Dat we hier ook resultaten in weten te boeken blijkt onder andere uit de toekenning van de Dutch Sourcing Award Innovatie of van recente datum de concurrentiegerichte dialoog voor Cooperatie ParkeerService waarin we 11 nieuwe producten via een relatief simpel proces hebben weten te ontsluiten.

Heeft u een vraag of behoefte op gebied van innovatiegericht inkopen, wilt u iets inkopen dat nog niet eerder is ingekocht, of heeft u de wens dogma’s in een traditioneel marktsegment te doorbreken: wij gaan graag samen met u deze uitdaging aan.


Innovatiekoffer.nl

 


Animatie MVI Actieplan gemeente Helmond 2017-2020

 


MVI gemeente Helmond