F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Inkoop in Strategisch Perspectief

 

Inkoop in Strategisch Perspectief

 

Wat is inkoop eigenlijk? Hoe doe je dat? Waar begint het en waar stopt het? Kopen bedrijven net zo in als consumenten? Wat zijn de verschillen? Dit zijn de eerste woorden van de zevende versie van ‘Inkoop in Strategisch Perspectief.’. De titel staat in Nederland bekend als ‘inkoopbijbel’ en is sinds 1988 alleen al in Nederland 45.000 keer over de toonbank gegaan en in zes talen, waaronder Chinees , Turks en Russich vertaald.

In januari 2017 is een compleet gereviseerde versie verschenen, waarbij Arjan van Weele de samenwerking heeft opgezocht met Gert Walhof en Jordie van Berkel. De nieuwe versie is strak toegesneden op HBO en praktijk en biedt een balans tussen zowel de publieke als private sector. Nieuw in het boek is dat het Cyclisch Inkoopproces (van Berkel, van Weele 2016) als centraal model gekozen is en daarmee gepositioneerd wordt naast het alom bekende Lineair inkoopproces. Het Cylisch Inkoopproces bestaat uit vier fasen: Strategie, Inkooptraject, Implementatie en Beheer en wordt geflankeerd door Risico- en Stakeholdermanagement. Het is daarmee een proces dat inkoop veel meer in een organisatie positioneert, beter aansluit bij complexere vraagstukken en bovendien de beheersfase even krachtig positioneert als de inkoopfase zelf en daarmee erkenning geeft aan de toegevoegde waarde van contract- en leveranciersmanagement.

Natuurlijk zijn we trots met dit mooie produkt in onze koffer. Hieruit blijkt dat we echt een leidende kennispositie hebben op gebied van strategische inkoop. Wij vertellen u er graag meer over, uiteraard kunt u het boek bestellen bij ons (in gesigneerde versie), al dan niet in combinatie met een presenatie of workshop samen met uw organisatie, of we gaan nog een stap verder en samen met uw organisatie deze theorie samen in de praktijk brengen.


Inkoopstrategischperspectief.nl
 


Inkopers-cafe.nl
 


Facto.nl – Herziene versie inkoop in strategisch perspectief
 


Deal: Boekrecensie
 


Cyclisch inkoopproces beter inkopen in vier stappen
 


Deal: Boekbespreking