F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Inkoop scan MKB

 

Inkoop scan MKB

 

Onze klanten zijn veelal grotere organisaties, met vaak een hoofdkantoor, enige vorm van verzuiling, complexe budgetstructuren, veel stakeholders en een hoge spend. Dit betekent dat de kleinere ondernemer zich minder aangesproken zal voelen door onze dienstverlening, of wellicht impliciet de aanname doet dat wij te duur zijn.

Dit terwijl onze kennis en ervaring juist ook voor kleinere MKB-ondernemingen bijzonder nuttig kan zijn. Denk hierbij aan vragen als: Heb ik mijn inkoopfunctie slim ingericht? Kan ik meer concurrentievoordeel halen door het verbeteren van mijn inkoopfunctie? Heb ik zicht op mijn contracten? Is het voor mij haalbaar in te schrijven op een (Europese) aanbesteding? Wat moet ik wel en niet accepteren in de algemene voorwaarden van opdrachtgevers? Waar moet ik op letten in concept contracten? Enzovoort, enzovoort.

Aangezien wij veel waarde hechten aan het delen van kennis en ervaring, hebben we besloten een Inkoopscan voor het MKB in ons Lab op te nemen. Op dit moment zijn we in de ontwerpfase. Het doel van deze inkoopscan moet zijn op een laagdrempelige wijze hoogwaardige kennis toegankelijk te maken, op een dusdanige wijze dat de ondernemer zelf zinvolle verbeteringen in zijn of haar eigen bedrijfsvoering kan doorvoeren.

Mocht u hier behoefte aan hebben, of met ons delen wat er vooral wel of vooral ook niet in een inkoopscan zou moeten zitten volgens uw mening, dan nodigen we u bij deze van harte uit dat met ons te delen. Waarvoor bij voorbaat onze dank.