F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Implementatie ISO 20400

 

Implementatie ISO 20400

 

De ISO 20400-richtlijn is een wereldwijde richtlijn op gebied van Duurzaam inkopen en geeft structuur en houvast bij het inrichten hiervan. Deze richtlijn bestaat pas sinds eind 2016, waarbij Nederland een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming. De richtlijn biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. Aandachtsgebieden zijn zowel de organisatie als geheel, de inkooporganisatie en het inkoopproces. Het is van belang dat deze goed op elkaar afgestemd zijn.

Wij hebben helder beeld en geluid hebben bij het waarom, wat en hoe van de ISO 20400. Desondanks treft u dit product aan in ons lab. Dit vanwege de eenvoudige reden dat we hier nog geen praktijkervaring mee opgedaan hebben. Bent u onze eerste opdrachtgever waarmee we samen een implementatie realiseren?


Duurzaam inkopen

 


Duurzaam-ondernemen.nl

 


Animatie MVI Actieplan gemeente Helmond 2017-2020

 


MVI gemeente Helmond