F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Circulair inkopen

 

Circulair inkopen

 

Het huidige economische systeem is lineair: grondstoffen worden producten en eindigen als afval, in een “gunstig” geval als brandstof. Grondstoffen worden schaarser, daardoor duurder en de afvalberg groeit. Onhoudbaar! Een pure verspilling van grondstoffen, productiecapaciteit en van eindproducten. De toekomst zal dan ook (in belangrijke mate) circulair zijn.

Dat roept onmiddellijk de vragen op: wat is dat, wat betekent het en hoe kom ik daar? Allereerst bestaat in de circulaire economie afval niet. Om tot een circulaire bedrijfsvoering te komen hebben zowel inkopers als facilitair managers een sterk sturende werking. Bij circulair inkopen wordt het inkoopinstrument ingezet om productie en (her)gebruik van producten en diensten te stimuleren en daarmee de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Vertaald naar organisaties is de vraag of circulair inkopen een taak is die we onderbrengen bij alleen een inkoop afdeling? Of is circulair inkopen het gevolg van circulair denken, het resultaat van een visie op een duurzame, milieuvriendelijke en toekomstbestendige bedrijfsvoering? Waar vervolgens inkoop weer een afgeleide van moet zijn?

Wij gaan voor dit laatste! Een transitie naar circulair inkopen is een organisatie brede ontwikkeling. Deze transitie start met een heldere visie vanuit het bestuur of directie. Deze visie moet vertaald worden naar materiaalkeuzes, ontwerp en productmethodes welke aan de basis liggen van een kringloop waarin de producten of onderdelen daarvan, na gebruik kunnen worden hergebruikt. Als volwaardig product of als grondstof. Een extra uitdaging hierbij is, dat het handboek en de checklist circulair inkopen nog niet bestaan. Dat is ook meteen de reden dat wij dit product nog in onze Lab-omgeving hebben staan. Ondanks dat de term circulair inkopen een stevige groei heeft doorgemaakt afgelopen jaren, en de vakbladen er vol over staan, is de ervaring met circulair inkopen nog nieuw en het zal nog jaren duren voordat dit een standaard is. Het vraagt zowel intern als extern om transparantie & vertrouwen in plaats van onderling wantrouwen. Het vereist praktische partnerships in plaats van prestatiecontracten die alleen op papier het goed doen. En circulariteit moet gedreven worden door een businesscase die voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer iets brengt! Op basis van heldere contractvormen en financieringsmodellen die ook voor de langere termijn houdbaar zijn. Dit zijn precies de producten die wij heel hard aan het ontwikkelen zijn en dat doen we het allerliefst vanuit prakijksituaties. Het is onze rotsvaste overtuiging dat circulair inkopen de manier van inkopen voor de toekomst is. Graag willen we dan ook samen met uw organisatie aan de slag.


MVO Nederland – Wegwijzer circulair inkopen

 


Pianoo.nl – Praktijkvoorbeelden circulair inkopen

 


Animatie MVI Actieplan gemeente Helmond 2017-2020

 


MVI gemeente Helmond