F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Brainstormsessies duurzaamheid, samenwerking en innovatie

 

Brainstormsessies duurzaamheid, samenwerking en innovatie

 

NIEUW IN ONS AANBOD: Wij beschikken met onze kern en business partners over een bijzondere groep mensen. Een groep mensen die over een enorme denkkracht beschikken en vanuit verschillende invalshoeken over problemen of uitdagingen nadenken. Dat varieert van mensen met een technische achtergrond, bedrijfskundig, sales, horeca, zorg en zelfs vanuit de kunst en muziek-wereld. Aan ideeën geen gebrek roepen we wel eens gekscherend. En dat is meteen ook een van onze voornaamste krachten. Wij beschikken echt over een complementaire denkkracht, waarbij we bovendien expertise in huis hebben zowel op gebied van transitiemanagement, inkoop en facilitair management, maar ook rond onze drie strategische pijlers: innovatie, samenwerking en duurzaamheid.
 

En dat bracht ons bij het volgende idee die we voorlopig in ons lab hebben opgenomen: als u een vraagstuk heeft, waar u graag met ons over zou willen brainstormen, probeer ons dan gewoon eens uit. Wij kunnen zowel de sessie faciliteren, als deelnemers aan uw eigen mensen toevoegen tot een uitdagend complementair geheel. Belangrijk verschil met een denktank zijn de technieken die we inzetten om tot een prioritering te komen van de beste ideeën. We hebben er nu al zin in om samen met u te brainstormen over een vraagstuk dat u voor u belangrijk is!