F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Advies en organisatie inrichting inkoop functie (publiek en privaat)

 

Advies en organisatie inrichting inkoop functie
(publiek en privaat)

 

Twijfelt u wel eens of u uw inkoopfunctie optimaal ingericht heeft? Heeft u een bewuste keuze gemaakt tussen zelf doen, uitbesteden of een inkoopsamenwerking aan gaan? Herkent u het gevoel dat uw huidige inkoopafdeling niet afdoende begrijpt wat uw organisatie nodig heeft? Of ervaart u wellicht dat het inkoopbeleid of in publieke omgevingen de Europese aanbestedingsregels samenwerken tussen opdrachtgevers en leveranciers u belemmeren in innovatievermogen en minimaal in snelheid? Ziet u inkoop met name als een afdeling die de juiste prijzen en procedures borgt en het liefst ontweken wordt? Staat beheer & instandhouding los van uw inkoopafdeling? Worstelt u met vragen als wat is vertrouwen en hoe kun je partnerships met leveranciers vormgeven? Bent u zich bewust van de risico’s die verbonden zijn aan de inkoopfunctie en maakt u hier bewuste keuzes in?

Dit zijn zomaar wat vragen, waarbij uit de antwoorden zal moeten blijken of het zinvol is samen kritisch naar de inkoopfunctie te kijken van uw organisatie. Hoe is de inkoopfunctie ingericht binnen uw organisatie en sluit dit (nog steeds) aan bij uw behoefte? En zo nee, welke alternatieven zijn er mogelijk en wat is hiervan de impact? Hiermee raakt u de hart van onze expertise.

Hoe een mogelijk transitiepad eruit komt te zien, kunnen we niet in generieke termen stellen. In onze aanpak beginnen wij bij voorkeur met een quickscan die wij in de meeste gevallen binnen twee weken gereed hebben. Op basis daarvan bespreken we met u onze bevindingen en maken een transitieplan, op basis waarvan u heldere keuzes kunt maken die het best passen bij uw ambities en doelstellingen. Het investeren in de professionalisering van uw inkoopfunctie levert u minimaal meer grip en controle op. Daarnaast kan een professioneel ingerichte inkoopfunctie ook een belangrijke aanjager worden van uw strategische doelstellingen en tenslotte simpelweg geld besparen.


Slim inkopen

 


F-Fort.nl – Testimonial: Maas International

 


Video: ‘Helmond koopt slim in’