F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Advies en inrichting innovatief risicomanagement

 

Advies en inrichting innovatief risicomanagement

 

Risicomanagement is nog te vaak een ver-van-mijn-bed show voor veel inkopers en FM-ers. De associatie ontstaat met eindeloze spreadsheets vol met theoretische risico’s die hun waarde in de praktijk maar marginaal bewijzen. Wij hebben daar een significant andere kijk op. Risicomanagement, of liever risico gestuurd werken, legt een fantastische basis om juist versnelling en vernieuwing aan te jagen. Dat is ook mede de reden dat risicomanagement opgenomen is als flankerende randvoorwaarde in het Cyclisch Inkoopproces (van Berkel, van Weele, 2016) wat wij hiervoor toepassen.

In 2015 hebben wij onderzoek gedaan naar het verband tussen innovatievermogen van een organisatie en de wijze waarop met risicomanagement toegepast wordt. Specifiek toegespitst binnen de context van Europese aanbestedingen. De resultaten van dat onderzoek hebben we afgelopen jaren verder ontwikkeld en getoetst en worden steeds krachtiger. We zijn met het onderzoek gestart om zowel de theorie in kaart te brengen (die overigens vrij summier was), maar hebben vooral ook veld onderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft veel verrassende conclusies opgeleverd. Zo heeft het inzicht gegeven in de vier belangrijkste barrières die innovatie remmen. Om een tipje van de sluier op te lichten: een belangrijke barrière is het draagvlak van de opdrachtgever. Als je volledig je gang mag gaan, maar wel met de randvoorwaarde dat het niet fout mag gaan, je project binnen tijd en budget afgerond moet zijn en met een op voorhand gegarandeerd resultaat, dan gaan bij ons de alarmbellen af. Althans, als innovatie de doelstelling was. En zo er nog drie serieuze belemmeringen die innovatie remmen binnen uw organisatie.

Bij een transitie naar innovatiegericht risicomanagement zullen we dan ook eerst gericht op zoek gaan naar de status van deze vier belemmeringen. Als we die kunnen oplossen, hebben we daarmee de randvoorwaarde geschapen om succesvol te kunnen zijn. Vervolgens gaan we, met als startpunt uw organisatie of innovatie doelstelling, in kaart brengen welke projecten er lopen en welke risico’s daarbij zouden kunnen optreden. Wij streven daarbij absoluut niet naar compleetheid, maar zullen via een scrum-aanpak ons telkens concentreren op een top-3 en kleine stappen tegelijk nemen. Het mooie is dat we uit ons onderzoek niet alleen de vier belangrijkste belemmeringen naar boven gekomen zijn, maar ook een lijst met de 41 meest voorkomende inkooprisico’s. Wij bezitten de kennis waarmee je deze risico’s zou kunnen beheersen.


F-Fort.nl – De 4 hotspots die innovatie remmen binnen aanbestedingen

 


Lunchbijeenkomst

 


Inkoop in strategisch perspectief