F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Advies en inrichting duurzaam programma management

 

Advies en inrichting duurzaam programma management

 

Programma management is heel wat anders dan projectmanagement. Programma management is een manier van managen of besturen van een complex van onderling samenhangende projecten en andere inspanningen die erg belangrijk zijn voor de organisatie, maar niet passen binnen de reguliere werkwijze. Programma management is een uitstekende methode om extra aandacht tijdelijk doelgericht te organiseren. De programma-aanpak zit tussen routinematig en improviserend werken in en kenmerkt zich door een doelgerichte en gestructureerde werkwijze om complexe inspanningen in samenhang, beheerst te laten verlopen of doelen beheerst na te laten streven. Deze aanpak blijkt vaak nuttig, nodig en zinvol om strategische heroriëntaties te effectueren of richt zich op zaken waaraan men tijdelijk extra energie of aandacht wil besteden. De aanpak leent zich bijvoorbeeld bij uitstek voor een transitie naar duurzaamheid (organisatiebreed) of Het Nieuwe Werken.

Wilt u kennismaken met programmamanagement, dan begeleiden wij u in de kennismaking, besluitvorming en ontwikkeling van uw mensen. Tevens kunnen wij uw programma van een passende aanpak voorzien. Programma’s vragen om een inhoudelijke aanpak. Wij ondersteunen u zodat u tot doelgerichte actie over kunt gaan. Indien wenselijk / noodzakelijk kunnen wij een slagvaardige programmaorganisatie (PMO) inrichten, bijvoorbeeld door het inzetten van een programmamanager en/of het inrichten van de benodigde ondersteuning. Tot slot zijn wij in staat om een multidisciplinaire samenwerking voor uw programma vorm te geven en kunnen wij de besturing van het programma samen met U inrichten.


Axelos.com – Sustainability: The sixth principle in PPM

 


Een introductie in programmamanagement