F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Aanjagers van innovatie via Innovatiepartnerschap

 

Aanjagers van innovatie via Innovatiepartnerschap

 

De Europese aanbestedingswet wordt vaak als een belemmering gezien in het bereiken van innovatie. Toch ligt aan de wetgeving ten grondslag een doelstelling om optimaal gebruik te maken van marktwerking. Helaas is veelal door bedrijfsbeleid dit in de praktijk vaak verworden tot een vooral papieren exercitie die weinig ruimte overlaat voor inbreng vanuit de markt. Feitelijk is er heel veel meer mogelijk dan in het algemeen aangenomen wordt, mits u dit maar goed beschrijft en motiveert .

De nieuwe aanbestedingswet biedt o.a. door het kiezen van een bijzondere procedure ruimte om innovatie aan te jagen door het kiezen van een innovatiepartnerschap. Op dit moment is er nog weinig ervaring met een innovatiepartnerschap in de praktijk, deze procedure bestaat ook pas sinds medio 2016.

Bij onze klant gemeente Helmond, waar we een inkoopprofessionaliseringstraject in de meest brede zin des woords doorlopen, zijn we de tweede in Nederland geweest die een innovatiepartnerschap gepubliceerd hebben. Dit betreft een bijzonder traject, dat gesubsidieerd wordt vanuit Europa, dat ten doelstelling heeft om met behulp van technologie ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen (Stop & Go). Het traject heeft geleid tot gunning aan KPN in een consortium met twee innovatieve partijen. Er lopen inmiddels pilots op gebied van leefstijlmonitoring en personen alarmering.


Stop and go project – Gemeente Helmond

 


Pianoo.nl – Europese specifieke procedures

 


Stop and go project – Gemeente Helmond

 


Aanbesteding Stop and Go – Meest innovatieve aanbesteding 2017