F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Aanjagers van innovatie via Concurrentie gerichte dialoog

 

Aanjagers van innovatie via Concurrentie gerichte dialoog

 

De Europese aanbestedingswet wordt vaak als een belemmering gezien in het bereiken van innovatie. Toch ligt aan de wetgeving ten grondslag een doelstelling om optimaal gebruik te maken van marktwerking. Helaas is veelal door bedrijfsbeleid dit in de praktijk vaak verworden tot een vooral papieren exercitie die weinig ruimte overlaat voor inbreng vanuit de markt. Feitelijk is er heel veel meer mogelijk dan in het algemeen aangenomen wordt, mits u dit maar goed beschrijft en motiveert .

De nieuwe aanbestedingswet biedt o.a. door het kiezen van een bijzondere procedure ruimte om innovatie aan te jagen door het kiezen van een concurrentie gerichte dialoog. Het is een misverstand dat dit alleen mogelijk is bij grote projecten zoals de Kromhout kazerne of altijd een erg lange doorlooptijd heeft.

Wij pleiten ervoor dat juist de concurrentie gerichte dialoog zeer wel toegepast kan worden bij kleinere aanbestedingen. Het mooiste voorbeeld hiervan is de aanbesteding van parkeerapparatuur die we gedaan hebben in opdracht van Coöperatie ParkeerService met als scope alle apparatuur voor 14 gemeenten. Door de aanbesteding heel anders aan te vliegen hebben we bij gunning 11 nieuwe producten kunnen ontsluiten die niet eerder toegankelijk waren voor de gemeentelijke markt en nieuwe leveranciers laten toetreden in een traditioneel marktsegment.

Meer lezen? Zie dan onze links:


Lunchbijeenkomst

 


F-Fort – Concurrentiegerichte dialoog voor een kleinere aanbesteding

 


Pianoo.nl – Europese specifieke procedures